United Poultry Concerns
15 February 2009
European Geese & Ducks Plucked Alive

China, Poland, and Hungary are the biggest producing countries of down from live birds. They export their products to both Europe and USA. There is more down that can be sold than there are geese (and ducks) slaughtered for food, so the birds are live plucked several times before slaughter.

Geese Plucked Alive for Their Down Cited in Sweden's Largest Morning Newspaper

  • Down is big business in Europe. To fill one blanket it takes down from 75 geese.

  • A Swedish investigative program goes undercover to a geese farm in Hungary where they pluck the geese alive. A Swedish vet, Johan Beck Friis, watching the footage says geese feel pain just like all other animals/ people and this is nothing less that qualified torture for these birds.

  • The screaming birds are bound so they cannot bite or scratch. The birds who suffer big sores from the brutal handling are sown back together with needle and thread on the spot without any anesthetic. Afterwards they lay on the ground completely numb of the terror and pain.

  • The big demand for down makes it more profitable to pick the live birds as they can be picked up to 4 times during their lifetime. In addition, it makes the down appear softer, according to one farmer.

  • Animal welfare groups state that as much as 50-80% of all down on the world market is plucked from live birds. According to the Council of Europe regulations this practice is prohibited. However, since there are no existing sanctions the member countries cannot be punished.

Dagens Nyheter
En utskrift från Dagens
Nyheters nätupplaga, DN.se.

Publicerad 1 feb 2009 10:12

Gäss plockas levande

Fåglarna betalar ett högt pris för att vi ska få sova under varma duntäcken i Sverige. Kvällens program av "Kalla fakta" avslöjar att gäss i Europa plockas levande för att dunet ska bli exklusiva dunprodukter.

Dun är stor internationell business. Bara i Sverige säljs fjäderprodukter för hundratals miljoner kronor varje år och för att fylla ett vanligt duntäcke behövs dun från 75 gäss.

Kvällens program av TV4:s "Kalla fakta" visar att affärer som säljer täcken och kuddar med dun inte alltid vet varifrån dunet kommer eller hur det producerats, eftersom det passerat så många mellanled. En leverantör kan enkelt välja att inte specificera hur dunet producerats. Säljaren kan sedan säga till köparen i affären att täcket bara innehåller dun från döda fåglar, utan att egentligen veta.

- Alla sitter i samma sits och förlitar sig på leverantören, förklarar till exempel Sängjättens vd Clas Levander.

Det är outhärliga scener som visas när reporterteamet från "Kalla fakta" besöker ett gåsplockeri i södra Ungern med dold kamera.
De otäcka scenerna med gäss som plockas levande varvas med bilder från frigående gäss i södra Skåne, tillgivna och sällskapliga fåglar som kacklar förnöjt.

- Gäss upplever smärta precis som människor. Det här är inget annat än kvalificerad tortyr, säger veterinären Johan Beck Friis när han bevittnar de avskyvärda scenerna.

- Det är över alla gränser för hur man får hantera ett djur för mänskliga intressen.
De skrikande fåglarna binds ihop för att de inte ska bitas och rivas. De fåglar som får rivsår av den brutala behandlingen sys ihop med nål och tråd, på plats och utan bedövning.
Efteråt ligger fåglar på marken helt avdomnade av skräcken och smärtan.

Den stora efterfrågan på dun gör det är lönsammare att plocka dem levande eftersom de då kan plockas upp till fyra gånger under sin livstid. Dessutom blir dunet "alldeles mjukt", som en farmare uttrycker det.

Djurskyddsorganisationer uppger att så mycket som 50-80 procent av allt dun på världsmarknaden plockats från levande fåglar.
Enligt Europarådets regler är det förbjudet. Men eftersom det inte finns några sanktioner kan inte medlemsländerna bestraffas.

Peter Letmark, peter.letmark@dn.se

 

© Detta material är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.
Home | What's New? | News Releases | Action Alerts | PoultryPress | Resources | Merchandise | Links | E-mail